דלג לתוכן עיקרי
10.51.01.11

השתתפות במנהל הרכב הממשלתי

תקציב מאושר: 1,074,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה לביטחון לאומי (תחת תחום מטה לביטחון לאומי בסעיף מטה לביטחון לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב השתתפות במנהל הרכב הממשלתי הוא ₪1,074,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪708,707
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)