דלג לתוכן עיקרי
10.51.01

מטה לביטחון לאומי

תקציב מאושר: 49,217,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מטה לביטחון לאומי בסעיף מטה לביטחון לאומי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מטה לביטחון לאומי הוא ₪49,217,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪40,437,000 (82.16%)
  • רכש וקניות: ₪5,964,000 (12.12%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪45,356,894
תחת סעיף זה מוקצים 83 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?