דלג לתוכן עיקרי
09.60.01.02

רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית

תקציב מאושר: 1,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתיקרויות (תחת תחום רזרבות בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית הוא ₪8,433,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)