דלג לתוכן עיקרי
09.51.03.21

השתתפות ממשרדי ממשלה

תקציב מאושר: -6,700,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילות דיפלומטית בחו"ל (תחת תחום משרד החוץ בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות ממשרדי ממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-6,700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-2,202,944
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)