דלג לתוכן עיקרי
09.51.02.18

שעות נוספות אית"ן

תקציב מאושר: 6,080,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול הנציגויות בחו"ל (תחת תחום משרד החוץ בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב שעות נוספות אית"ן הוא ₪6,324,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,080,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בחו"ל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?