דלג לתוכן עיקרי
09.51

משרד החוץ

תקציב מאושר: 1,770,606,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד החוץ.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב משרד החוץ הוא ₪1,770,606,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪42,980,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,813,586,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,066,022,000 (58.78%)
  • רכש וקניות: ₪739,856,000 (40.8%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,877,515,746
תחת סעיף זה מוקצים 1,097 תקני כח אדם , ובנוסף 346 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?