דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הועדה לתקצוב ותכנון

09.09.06.23

-400,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות הועדה לתקצוב ותכנון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-400,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-100,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)