דלג לתוכן עיקרי
09.09.03.08

הכנסות ממכירת כלי רכב

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות ונכסי המדינה (תחת תחום ייצוג המדינה בחו"ל בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסות ממכירת כלי רכב לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?