דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפויות משרדים בהוצאות דואר דיפלומטי

09.09.03.02

-3,500,000
בשנת 2012 תקציב השתתפויות משרדים בהוצאות דואר דיפלומטי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪-2,976,068
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)