דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדים בהוצאת מברקים

09.09.02.06

-1,500,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרדים בהוצאת מברקים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)