דלג לתוכן עיקרי
09.09.02.02

השתתפות בפרויקט ממשל זמין

תקציב מאושר: 139,000
תקנה תקציבית בתכנית תקשוב (תחת תחום ייצוג המדינה בחו"ל בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות בפרויקט ממשל זמין הוא ₪139,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪325,942
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)