דלג לתוכן עיקרי
09.09.01.01

שיא כח אדם - נציגויות

תקציב מאושר: 206,870,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר ונילוות בחו"ל (תחת תחום ייצוג המדינה בחו"ל בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שיא כח אדם - נציגויות הוא ₪226,229,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪206,870,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בחו"ל.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪196,037,325
תחת סעיף זה מוקצים 424 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)