דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ייצוג המדינה בחו"ל

09.09

1,508,242,000
בשנת 2012 תקציב ייצוג המדינה בחו"ל הוא ₪1,296,311,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,508,242,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪7,484,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,515,726,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪50,497,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪822,531,000 (54.27%)
  • רכש וקניות: ₪689,388,000 (45.48%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,301,190,743
תחת סעיף זה מוקצים 424 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?