דלג לתוכן עיקרי
09.08.03.06

מחקר ותכנון מדיני אסטרטגי

תקציב מאושר: 1,289,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה לנציגויות (תחת תחום פעולות מטה בארץ בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב מחקר ותכנון מדיני אסטרטגי הוא ₪1,260,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,289,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪891,883
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)