דלג לתוכן עיקרי
09.06.01.02

כח אדם בחו"ל

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית ועידות איזוריות (תחת תחום פעילות איזורית בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב כח אדם בחו"ל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בחו"ל.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)