דלג לתוכן עיקרי
09.04.01.05

הכנסות ממכירת פירסומים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קשרי ציבור, מידע ומנהל (תחת תחום תקשורת וקשרי ציבור בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות ממכירת פירסומים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?