דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות גורמים אחרים ברכישת נציגויות

09.02.11.67

-
בשנת 1997 תקציב השתתפות גורמים אחרים ברכישת נציגויות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?