דלג לתוכן עיקרי
09.02.01.04

עובדים מחליפים

תקציב מאושר: 8,089,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה לנציגויות (תחת תחום יצוג המדינה בחו"ל בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב עובדים מחליפים הוא ₪8,469,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,089,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪5,872,360
תחת סעיף זה מוקצים 1,051 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)