דלג לתוכן עיקרי
09.01.08

סגן שר החוץ - חטיבת

תקציב מאושר: 72,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד החוץ.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב סגן שר החוץ - חטיבת הוא ₪1,170,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪72,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪72,000 (100%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,642,776
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?