דלג לתוכן עיקרי
09.01.03.30

השתתפות באוצר - בוחן ותהילה

תקציב מאושר: 186,000
תקנה תקציבית בתכנית אגף מינהל (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות באוצר - בוחן ותהילה הוא ₪186,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪194,643
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)