דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתמחים - אגף משפטי

09.01.01.22

225,000
בשנת 2007 תקציב מתמחים - אגף משפטי הוא ₪335,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪225,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 48 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?