דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב חשבון מעבר לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪-5,932
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?