דלג לתוכן עיקרי
08.54.01.11

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום מערכת בתי המשפט בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?