דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הוצאות שכר הוא ₪1,810,897,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪28,183,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,810,897,000 (100%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪1,721,754,232
תחת סעיף זה מוקצים 4,306 תקני כח אדם , ובנוסף 1,686 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?