דלג לתוכן עיקרי
08.54

מערכת בתי המשפט

תקציב מאושר: 2,114,302,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד המשפטים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב מערכת בתי המשפט הוא ₪2,114,302,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪913,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,115,215,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,794,100,000 (84.82%)
  • רכש וקניות: ₪197,909,000 (9.36%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,866,575,165
תחת סעיף זה מוקצים 4,441 תקני כח אדם , ובנוסף 1,686 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?