דלג לתוכן עיקרי
08.53.01.10

השתתפות במנהל הרכב הממשלתי

תקציב מאושר: 497,000
תקנה תקציבית בתכנית בתי הדין (תחת תחום בתי הדין הרבניים בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב השתתפות במנהל הרכב הממשלתי הוא ₪497,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪262,870
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)