דלג לתוכן עיקרי
08.52.03.05

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בתי הדין הדרוזיים (תחת תחום בתי דין באחריות משרד בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?