דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2017 תקציב ניהול פיקדונות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2016 עמד על ₪6,506
תקציב זה פעיל בין השנים: 2012 - 2017.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?