דלג לתוכן עיקרי
08.51.16

נציבות שוויון זכויות

תקציב מאושר: 15,067,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב נציבות שוויון זכויות הוא ₪15,067,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,671,000 (77.46%)
  • רכש וקניות: ₪3,396,000 (22.54%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪13,088,520
תחת סעיף זה מוקצים 44 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?