דלג לתוכן עיקרי
08.51.15

היחידה לחקירות שוטרים

תקציב מאושר: 910,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2015 תקציב היחידה לחקירות שוטרים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪910,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪910,000 (100%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪15,006,775
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?