דלג לתוכן עיקרי
08.51.12.10

הכנסות מרכוש מנוהל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית האפוטרופוס הכללי וכונס (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסות מרכוש מנוהל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?