דלג לתוכן עיקרי
08.51.12.09

הכנסות מעזבונות לטובת המדינה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית האפוטרופוס הכללי וכונס (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות מעזבונות לטובת המדינה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?