דלג לתוכן עיקרי
08.51.08

תלונות הציבור על

תקציב מאושר: 5,793,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב תלונות הציבור על הוא ₪5,793,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪4,459,000 (76.97%)
  • רכש וקניות: ₪1,334,000 (23.03%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪4,663,035
תחת סעיף זה מוקצים 10 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?