דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדי הממשלה - סמכות

08.51.03.18

-17,483,000
בשנת 2020 תקציב השתתפות משרדי הממשלה - סמכות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-17,483,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪-3,837,174
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)