דלג לתוכן עיקרי
08.51.02.05

הכנסות מגורמי חוץ - רשומות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ייעוץ משפטי לממשלה (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות מגורמי חוץ - רשומות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?