דלג לתוכן עיקרי
08.51.01.27

הכנסות מגורמי חוץ - המכון להשתלמויות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטה המשרד (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות מגורמי חוץ - המכון להשתלמויות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?