דלג לתוכן עיקרי
08.51.01

מטה המשרד

תקציב מאושר: 815,079,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד המשפטים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מטה המשרד הוא ₪815,079,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪563,774,000 (69.17%)
  • רכש וקניות: ₪117,232,000 (14.38%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪607,885,982
תחת סעיף זה מוקצים 545 תקני כח אדם , ובנוסף 7,391 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?