דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד ראשי הוא ₪2,138,857,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪730,377,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪390,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,375,237,000 (64.3%)
  • תמיכות והעברות: ₪16,872,000 (0.79%)
  • רכש וקניות: ₪612,675,000 (28.64%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,905,625,468
תחת סעיף זה מוקצים 4,016 תקני כח אדם , ובנוסף 7,391 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?