דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד ראשי הוא ₪2,222,113,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪728,377,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪318,284,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,402,954,000 (63.14%)
  • תמיכות והעברות: ₪17,760,000 (0.8%)
  • רכש וקניות: ₪667,326,000 (30.03%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,905,625,468
תחת סעיף זה מוקצים 4,095 תקני כח אדם , ובנוסף 7,391 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?