דלג לתוכן עיקרי
08.21.02.11

טיפול בתביעות

תקציב מאושר: 248,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום מערכת הוצאה לפועל בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב טיפול בתביעות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪248,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪180,052
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)