דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מתקציב הפיתוח בגין חניות ושכירות בת"א

08.20.09.32

-4,172,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות מתקציב הפיתוח בגין חניות ושכירות בת"א הוא ₪-4,172,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-4,172,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)