דלג לתוכן עיקרי
08.20.09.01

קניות הנהלה - קבועות

תקציב מאושר: 113,447,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות כלליות (תחת תחום בתי משפט בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב קניות הנהלה - קבועות הוא ₪76,295,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪113,447,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪81,402,985
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)