דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עוזרים משפטיים - בתי הדין

08.20.05.12

-
בשנת 2006 תקציב עוזרים משפטיים - בתי הדין הוא ₪4,081,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,648,000.
תחת סעיף זה מוקצים 660 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?