דלג לתוכן עיקרי
08.20.03.15

הכנסה מגו"ח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בית המשפט המחוזי (תחת תחום בתי משפט בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסה מגו"ח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?