דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד רוה"מ - התנתקות

08.20.02.13

-463,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד רוה"מ - התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-463,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?