דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד רוה"מ - התנתקות

08.20.01.52

-1,495,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד רוה"מ - התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,495,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?