דלג לתוכן עיקרי
08.20.01.29

גביית קנסות - קניות

תקציב מאושר: 4,397,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת בתי משפט (תחת תחום בתי משפט בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב גביית קנסות - קניות הוא ₪6,067,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,397,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪2,856,470
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)