דלג לתוכן עיקרי
08.20.01.01

שיא כ"א שיפוטי הנהלה

תקציב מאושר: 2,044,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת בתי משפט (תחת תחום בתי משפט בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב שיא כ"א שיפוטי הנהלה הוא ₪2,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,044,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪1,921,610
תחת סעיף זה מוקצים 3 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)