דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב בתי משפט הוא ₪1,214,608,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,383,129,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪30,932,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,414,061,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪69,150,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,039,545,000 (73.51%)
  • רכש וקניות: ₪329,109,000 (23.27%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,281,773,609
תחת סעיף זה מוקצים 2,422 תקני כח אדם , ובנוסף 15,692 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?