דלג לתוכן עיקרי
08.15.02

רזרבה להתיקרויות

תקציב מאושר: 6,096,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבה בסעיף משרד המשפטים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1997 תקציב רזרבה להתיקרויות הוא ₪16,196,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,096,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,446,000 (89.34%)
  • רכש וקניות: ₪650,000 (10.66%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?