דלג לתוכן עיקרי
08.08.04.03

השתתפות בשכ"ד - אוצר

תקציב מאושר: 5,776,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום בתי הדין הרבניים בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות בשכ"ד - אוצר הוא ₪5,786,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,776,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪5,570,672
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)